All articles in Kratki wentylacyjne – informacje ogólne

W jakich pomieszczeniach powinny znajdować się kratki wentylacyjne?

Funkcją kratek wentylacyjnych jest przede wszystkich wymiana powietrza. Razem z tym, możemy kontrolować także poziom jego wilgotności. Chociaż zbyt suche … More W jakich pomieszczeniach powinny znajdować się kratki wentylacyjne?

Kratki wentylacyjne, przykładowe wymiary

Minimalne wymiary dotyczące kratek wentylacyjnych

Przyjęto, że na każde pomieszczenie powinna przypadać co najmniej jedna kratka wentylacyjna, w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Standardowa powierzchnia takiej kratki nie powinna być mniejsza niż 196 cm2. W praktyce do nabycia jest wiele różnych kratek o rozmaitych rozmiarach które spełniają ten warunek. Najpopularniejszą z nich jest kratka wentylacyjna o wymiarach 14 cm na 14 cm. Nieco inna jest sytuacja w przypadku wentylacji mechanicznej, czyli nawiewno-wywiewnej.