All articles about Kratka wentylacyjna

Minimalne wymiary dotyczące kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne, przykładowe wymiary

Przyjęto, że na każde pomieszczenie powinna przypadać co najmniej jedna kratka wentylacyjna, w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Standardowa powierzchnia takiej kratki nie powinna być mniejsza niż 196 cm2. W praktyce do nabycia jest wiele różnych kratek o rozmaitych rozmiarach które spełniają ten warunek. Najpopularniejszą z nich jest kratka wentylacyjna o wymiarach 14 cm na 14 cm. Nieco inna jest sytuacja w przypadku wentylacji mechanicznej, czyli nawiewno-wywiewnej.