Wentylacja odciągowa

Wentylacja odciągowa (ang. Exhaust-only ventilation) to typ wentylacji mechanicznej,  dość powszechnie stosowanej, w której małe wentylatory wyciągowe, zazwyczaj w łazienkach, pracują w sposób ciągły lub przerywany w celu odprowadzenia zużytego powietrza i wilgoci powstającej w tych pomieszczeniach. Ten typ wentylacji wykorzystuje wentylator do wyprowadzania powietrza z domu, podczas gdy powietrze zewnętrzne jest zasysane przez nieszczelności. Rozwiązanie te powoduje powstanie niewielkiego podciśnienia w domu, które wciąga świeże powietrze przez dostępne nieszczelności lub celowo umieszczone wloty powietrza. Zaletą tego typu wentylacji jest prostota i niski koszt. Wadą jest to, że podciśnienie może wciągać z powietrzem również występujący naturalnie radon i inne zanieczyszczenia, których kumulacja w pomieszczeniu nie jest wskazana. Podobnie może być z nadmiarem zewnętrznej wilgotności, która będzie sprzyjać rozwojowi pleśni. Regularna konserwacja wentylacji i kontrolowanie stanu wilgotności np. higrometrami zapobiega temu problemowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *